Oświadczenie o przeznaczeniu węgla i zwolnienie z akcyzy

Informujemy:

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla uzyskania zwolnienia od akcyzy i potwierdzenia odbioru wyrobów węglowych na fakturze lub innym dokumencie dostawy.
 • Obowiązek wypełnienia oraz przesłania takiego oświadczenia spowodowany jest zmianami w ustawie o podatku akcyzowym wynikających z wejścia w życie ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne ( Dz. U. z 2018 poz. 1697 )

  Oświadczenie o przeznaczeniu wyrobów węglowych: Osoba Fizyczna.
  Sprzedawca: Pure Fuels Project sp. z o.o.


  Zużycie przez gospodarstwo domowe / inne

  Oświadczam że nabywane przeze mnie wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy zgodnie z ustawą z dnia 6 Grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2008r. poz. 1114 z późniejszymi zmianami.)

   

  W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanej RODO informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Pure Fuels Project sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zwolnienia sprzedawanych wyrobów węglowych od akcyzy i potwierdzenia ich odbioru na fakturze lub innym dokumencie dostawy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla uzyskania zwolnienia od akcyzy i potwierdzenia odbioru wyrobów węglowych na fakturze lub innym dokumencie dostawy. Jednocześnie Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami RODO. O przysługujących Państwu prawach informujemy w naszej polityce prywatności dostępnej na stronie purefuels.eu.

   

  ADDITIONAL LINKS

  Sometimes the simplest things are the hardest to find. So we created.